Bohuslav Reynek

Katalog raisonné s vyobrazením výtvarného díla: malby, kresby, grafiky

První souborný katalog s kompletní obrazovou dokumentací vytvořený pomocí počítačové databáze nabízí celkový pohled na výtvarné dílo Bohuslava Reynka v jeho chronologické posloupnosti. Sepisování jednotlivých děl probíhalo v letech 1984 – 2011 především ve Francii a v České republice, a to ve veřejných i soukromých sbírkách. Identifikace děl a soupis technických údajů byly provedeny v úzké spolupráci s oběma umělcovými syny Jiřím a Danielem, ve spolupráci s kurátory veřejných sbírek a s odborníky na Reynkovo dílo.

Originalita této databáze spočívá v chronologickém uspořádání a v její struktuře: propojení jednotlivých záznamů s nejrůznějšími dalšími samostatnými soupisy (sbírek, výstav, bibliografie), které jsou součástí databáze, umožňuje sledovat každé dílo v jeho specifičnosti. Pokud jde o grafiku, a především o grafiku barevnou, všechny její známé tisky jsou pojednány jako autonomní dílo, zapsané jako varianta se svou vlastní identitou a zaznamenané podle místa uložení. Vedle údajů v databázi je shromážděn obrazový materiál v rozsahu, jaký dosud nebyl k dispozici: u každého podchyceného díla je obrazová dokumentace.

Ukázky

Malba:
bouton-pdfPortrét spolužáka Ťukala

Kresba:
Kostel ve Vaulnaveys-le-Haut Ibouton-pdf

Grafika :
bouton-pdfIsaiáš

bouton-pdfUkřižování (cyklus Pašije)

bouton-pdfPieta za zahradou I

bouton-pdfNoé vypouští krkavce

bouton-pdfVeraikon

bouton-pdfKristus s rákosem (Ecce homo)