Romarin

Studie a práce

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka po několik generací shromažďují rukopisy, tisky, dopisy a fotografie. Soupis těchto položek právě probíhá.

Již třicet let píše řada francouzských i českých autorů, znalců díla Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, nejrůznější studie a práce na toto téma (diplomové práce, přednášky, proslovy v Académie delphinale).

Novinové články, recenze a další příspěvky svědčí o akcích, které uspořádal Romarin nebo jiné kulturní organizace.

Postupně na těchto webových stránkách zpřístupníme naše archivní dokumenty i obrázky.