Suzanne Renaud – Bohuslav Reynek

Klenot francouzsko-českých kulturních vztahů

Město Grenoble oficiálně projevilo svůj zájem o grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a o básnické dílo jeho francouzské manželky Suzanne Renaudové v roce 1985, kdy jim za podpory Městské studijní knihovny (Bibliothèque municipale d’Étude) uspořádalo výstavu v Maison Stendhal.

Od tohoto roku se ve Francii soustavně pracuje na životě a díle této dvojice tvůrců, a to ve spolupráci s Jiřím a Danielem Reynkovými, jejich syny.

Když byla v prosinci roku 1993 založena nezisková společnost Romarin – Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, zahájila se tak nepřetržitá třicetiletá práce na zachování a zveřejňování cenného kulturního dědictví, jež patří oběma vlastem těchto dvou umělců, Francii a České republice.

Procházka krajem Dauphiné