Bohuslav Reynek – Grafické dílo

Předmluva

Grafik, básník, překladatel francouzské poezie a literatury Bohuslav Reynek (1892-1971) vytvořil obrovské dílo, které bylo na krátkou dobu objeveno během Pražského jara a poté v komunistickém režimu opět upadlo v nemilost. Dnes se ve své zemi stal kultovním umělcem. V roce 2011, kdy uplynulo 40 let od jeho úmrtí, se v České republice koná řada akcí: výstavy v Praze a v dalších městech, chystají se monografie, připravuje se vydání jeho korespondence.

Méně se už ví o tom, že jeho malířské a grafické dílo bylo od třicátých let 20. stol. známo i ve Francii, kde pobýval v letech 1926 – 1936 po sňatku s básnířkou Suzanne Renaud (1889 – 1964). Po definitivním návratu obou manželů do Reynkova rodného Petrkova v roce 1936 na ně nikdo z tehdejších grenobelských přátel a jejich potomků nezapomněl. Já jsem navázala trvalé přátelství s Bohuslavem Reynkem a jeho dvěma syny v září 1963 během pobytu v Petrkově, krátce před smrtí Suzanne Renaud.

Z tohoto šťastného setkání, které ovlivnilo celý můj život, se zrodil pocit, že je třeba objevovat a uchovávat dílo Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka a napomáhat jeho šíření a uznání ve Francii. Tato aktivita, zahájená v roce 1985 výstavou a Reynkovým prvním životopisem ve francouzštině, pokračovala po založení společnosti Romarin. Přátelé Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka v Grenoblu roku 1993, vydáváním textů ve Francii neznámých a přípravou výstav především v kraji Dauphiné, ale třeba i v Paříži a v Nîmes.

Dnes společnost Romarin zahajuje novou etapu své činnosti, a to publikování souborného katalogu výtvarného díla Bohuslava Reynka. Katalog je výsledkem dlouhé, systematické a nepřetržité, téměř třicetileté práce a osobního nasazení a zaujímá místo vedle prvních uskutečněných soupisů Reynkova díla, tedy rukopisného soupisu Jiřího Šerých vznikajícího ještě za umělcova života a později ve spolupráci s jeho syny (1966 – 1985), a doktorské práce Renaty Bernardi vydané roku 1992 pod názvem Bohuslav Reynek (1892-1971) Katalog díla.

Malby, kresby a grafiky tohoto významného umělce jsou prezentovány z nového úhlu pohledu, s využitím velkého množství materiálů, informací a moderní technologie. Dílo je předkládáno jako dokumentace pro kurátory, badatele, autory, sběratele a milovníky umění.

Vzdávám tímto hold svým předchůdcům a děkuji Jiřímu a Danielu Reynkovým za jejich důvěru a stálou podporu. Můj vděk patří všem francouzským i českým přátelům, kteří v hojném počtu přispívají k tomu, aby závazek k tomuto odkazu mohl zdárně pokračovat.

Annick Auzimour
Prezidentka Společnosti Romarin
Grenoble, 31. května 2011