Nadační fond Dotation Renaud Reynek

DRR

Nadační fond Dotation Renaud Reynek (DRR), právní organizace zřízená podle zákona č. 2008-776 ze 4. srpna 2008, zvaného zákon LME, vznikl v Meylanu (Francie) 3. prosince 2014 (Úř. věst. č. 2242).

Jde o nevýdělečnou právnickou osobu soukromého práva. Posláním této veřejně prospěšné instituce je kulturní mecenášství. Fond spravuje významnou nezcizitelnou a nedělitelnou sbírku děl českého grafika Bohuslava Reynka a jeho manželky, francouzské básnířky Suzanne Renaud. Dotation Renaud Reynek umožňuje vstupovat do smluvních vztahů s dalšími veřejnými a soukromými institucemi za účelem podpory a zachování společného díla obou umělců, a to ve spolupráci se sdružením Romarin, které zajišťuje jeho propagaci ve Francii již více než dvacet let.

Výňatek ze stanov fondu DRR