Bohuslav Reynek

Katalog raisonné s vyobrazením výtvarného: malby, kresby, grafiky

Právní ustanovení

V souladu s platnými právními předpisy týkajícími se autorských práv obdrželo nakladatelství Romarin následující autorizace k přípravě tohoto katalogu:

• exkluzivní právo na vytvoření Souborného katalogu s kompletní obrazovou dokumentací výtvarného díla Bohuslava Reynka udělené na základě nakladatelské smlouvy podepsané majiteli autorských práv umělce, tedy Jiřím a Danielem Reynkovými, nakladatelstvím Romarin a Annick Auzimour, autorkou textů a databáze;
• práva na používání fotografií od profesionálních fotografů;
• autorizace k reprodukování od vlastníků děl.


Bohuslav Reynek (1892-1971). Katalog raisonné s vyobrazením výtvarného díla:  malby, kresby, grafiky

Nakladate: Romarin. Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek
Autor: Annick Auzimour
Spolupracovníci: Nathalie Servonnat-Favier, historička umění
Ilustrace: kompletní obrazová dokumentace
Uspořádání: chronologické
Jazyky: dvojjazyčně francouzsky / česky (platí pro základní technické údaje)
Technická podpora: počítačová databáze

© Ilustrace: Majitelé autorských práv Bohuslava Reynka
© Katalog: Romarin. Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek

Fotografie:
Musée de peinture de Grenoble, Bibliothèque municipale de Grenoble, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Oblastní galerie v Liberci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Východočeská galerie v Pardubicích, České muzeum výtvarných umění v Praze, Národní galerie v Praze, Památník národního písemnictví v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Štěpán Bartoš, Jean-Luc Lacroix, Zdeněk Matyásko, Thierry Passerat, Jean-Pierre Angei.