Romarin

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.

Jejími členy jsou sběratelé a badatelé. Společnost umožňuje výměnu informací a bádání všem osobám, které se zabývají dílem obou těchto umělců.

Hlavním posláním Romarinu je činnost vydavatelská. K zásadním počinům společnosti patří:
• dvousvazkové kritické vydání souborného básnického díla Suzanne Renaudové;
• on-line zveřejnění Katalogu raisonné výtvarného díla Bohuslava Reynka.

Tuto ediční činnost doplňuje Romarin řadou různých aktivit: organizováním výstav, přednášek, literárních večerů, a to za podpory nejrůznějších institucí.