Nos rêves s’en iront par les chemins…

Výstava Nos rêves s’en iront par les chemins…
Bohuslav Reynek, Suzanne Renaudová, Grafiky a básně
Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 12 boulevard Maréchal Lyautey – Grenoble
Od 2. dubna do 2. prosince 2015 (v létě od 5. července do 31. srpna je zavřeno)

Město Grenoble je vlastníkem fondu Renaudová-Reynek, který je svým rozsahem a různorodostí ve Francii jedinečný. Sbírka vznikala od roku 1980 z darů od grenobelských přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka. Obsahuje především původní grafiky a kresby Bohuslava Reynka a rukopisné básně a dopisy Suzanne Renaudové. Výstava Nos rêves s’en iront par les chemins…, kterou pořádá grenobelská Bibliothèque municipale d’étude et du patrimoine, odhaluje část tohoto cenného kulturního dědictví spolu s díly ze soukromých sbírek a z nedávno založené Dotation Renaud Reynek.

Díla vystavená ve dvou sálech střízlivě ukazují, jak se v průběhu čtyřiceti let manželského soužití vyvíjelo dílo Reynka – překladatele, malíře a grafika i básnické dílo jeho manželky, a to v literárním, výtvarném a politickém kontextu. Výstava je členěna na dvě období, s mezním rokem 1936, kdy definitivně odešli z Grenoblu. Důraz je kladen na vztah obou umělců ke kraji Dauphiné. Citlivý návštěvník uvidí ve výmluvném tichu kresby i grafiky, básně, vzácná díla a dopisy. 

Proslov paní Annick Auzimour, 2. dubna 2015
  Jsou lidé, kteří rozdávají přátelství
 
Doprovodné akce k výstavě:
Jednotlivé události: viz http://www.bm-grenoble.fr
Přednáška Annick Auzimour s názvem Don Quijote Bohuslava Reynka, album z Grenoblu, 1960 (s promítáním diapozitivů) se koná v rámci Académie delphinale 24. října ve 14 hodin 30 minut v Archives départementales de l’Isère, 2 rue Auguste-Prud’homme, Grenoble.

Foto Frédéric Virone

Foto Frédéric Virone