Milena Štráfeldová – Zde se záhy zšeří / Ici l’obscurité tombe de bonne heure

Česká spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka této prózy publikované v souboru s názvem Přepisovačka (Praha, 2001), nám dovolila uveřejnit ji v mateřském jazyce Suzanne Renaudové, tedy ve francouzštině, v jazyce, ve kterém manželka českého grafika Bohuslava Reynka, navždy vzdálená svým milovaným grenobelským horám, cizelovala své verše po celý svůj život v exilu.

V tomto krátkém příběhu skutečnějším než pouhý životopis se dojemně zpřítomňuje autorka Chvály oběti (1939). Básnířka stojí osamocena na jevišti svého života, v dobře povědomých kulisách „podivných a strašlivých“ událostí někdejší doby nebo v důvěrném zamyšlení obráceném k zemi jejího dětství. Suzanne Renaudová přichází na okamžik usednout poblíž nás… chvíle navštívení.

Annick Auzimour
30. června  2013

 

Milena Štráfeldová
  Zde se záhy zšeří / Ici l’obscurité tombe de bonne heure