Životopis Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, 1985

U příležitosti významných životních dat českého grafika Bohuslava Reynka, který zemřel v Petrkově 28. září 1971, a jeho francouzské manželky, básnířky Suzanne Renaudové, narozené 30. září 1889, nabízíme dnes k přečtení jeden z prvních archivních dokumentů: text vydaný k výstavě Suzanne Renaudová – Bohuslav Reynek, která se konala v Maison Stendhal v Grenoblu roku 1985.

Tento krátký životopis byl vypracován v úzké spolupráci s jejich oběma syny, Jiřím a Danielem Reynkovými, s nimiž jsme byli navzdory dobovým podmínkám v častém styku. Tento životopis je, pokud je nám známo, prvním takovýmto textem, který si mohla přečíst francouzská veřejnost.

V době před pádem „Železné opony“ nám jistě mohly scházet některé informace, ale tento dokument jsme museli zrevidovat jen málo. A doplnili jsme ho o fotografie ilustrující dva životy, dva osudy, ve kterých se propojila historie jejich dvou vlastí, Francie a Československa.

 

  Biographie de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek, 1985